• Home
  • Evernex, müşterilerinin karbon ayak izini değer…

Evernex, müşterilerinin karbon ayak izini değerlendirecek bir gösterge hazırlayarak KSS anlayışını güçlendiriyor

Evernex, müşterilerinin karbon ayak izini değerlendirecek bir gösterge hazırlayarak KSS anlayışını güçlendiriyor

Paris, 3 Ekim 2017- Özellikle son yıllarda popülerlik kazanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya KSS, bir şirketin sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için yürütebileceği tüm faaliyetleri kapsar. Üçüncü taraf IT altyapı bakımı alanında dünyanın en büyük oyuncularından biri olan Evernex, bu konuya hassasiyetle yaklaşmaktadır. Hem şirket içinde hem de müşterileri ile Grup DNA’sının ayrılmaz bir parçası olan KSS, 34 yıldır Evernex’in realitesi konumundadır. Reklamın ötesinde çalışanların refahı, çevreye saygı ve Evernex’in üstlendiği insani yardım faaliyetleri, şirket için gerçek bir önceliğe sahiptir. Bu, tek ve kapsamlı bir politikanın izdüşümüdür.

Müşteriler arasında değer verilen bir çevre yaklaşımı

Evernex’in temel işi BT ekipmanını mümkün olduğunca uzun süre çalışabilir durumda tutmaktır. Mesele artık yeni ekipman satın alma meselesi değil, var olanı mümkün olduğunca uzun süre kullanmaktır. Böylece Evernex, gerçek bir çevresel alternatif önermekte ve bunun bilincini aşılamak istemektedir. Bu bağlamda şirket, işbirliğine başladıktan 1 ila 3 yıl sonra, müşterilerinin 60’ının enerji ve çevre üzerindeki etkisinin azaldığını gözlemlemiştir. Hesaplama, üretici verilerine, işbirliği süresine, ekipman sayısına ve türüne, ayrıca parça değişimi gibi müdahalelerin sayısına dayanır.

Çalışmanın sonucu, müşteriye bir sertifika şeklinde teslim edilmiştir. Evernex Grubu, bu minvalde TOOVALU ile işbirliğine gitmiştir. Yaz sonuna kadar, değerlendirmesi yapılan tüm müşteriler, karbon ayak izi azaltımı sertifikalarını alacaklardır.

Öte yandan Evernex, yedek parça teslimatıyla ilişkili karbon etkisini asgariye indirmek için 22’den fazla ülkede yan kuruluşlar açmayı uygun görmüştür. Grup, aynı zamanda dünyanın çeşitli bölgelerine yapılan sevkiyatları birleştirerek (Mağrip, Sahraaltı Afrika vb.) ve pazarında bulunduğu 160 ülkeye bu şekilde hizmet götürerek bu etkinin azaltılması için çaba harcamıştır.

“Konseptimiz, sistematik olarak yeni ekipmanların satın alınmasına alternatif sunmaktır. Müşteri, bizimle ne kadar çok işbirliği yaparsa, çevre üzerindeki etkisinin azalması da o ölçüde büyük olur. Dahası, bir sunucu satın almadan önce, onlara müşterilerimizin sorumluluklarını ve böyle bir satın almanın çevre üzerindeki etkilerini hatırlatırız. CIO’ların yapması gereken bir seçim var ve bunu da sorumluluk duygusuyla yapmalılar: bizim rolümüz, ekipman döngüsünün muazzam bir enerji ve çevresel etki yaratacağının farkına varılmasını sağlamaktır. “Cinda Romdhane, Evernex KSS Yetkilisi.

İş yerinde refaha dayalı bir yaklaşım

KSS, 30 yılı aşkın bir süredir Evernex’in genel stratejisinin bir parçası konumundadır. Bir buçuk yıl önce, Evernex’in global büyümesinin bir parçası olarak şirket, şirket içindeki beklentilerini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak üzere kendisine bağlı şirketlerde görevli 250 çalışan için bir sosyal yoklama yapmaya karar verdi.

İster pozitif olsun ister negatif, tüm sonuçlar daha sonra tüm şeffaflığıyla çalışanlarla paylaşıldı. Bu paylaşımlar yapıldıktan sonra yönetim, çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çeşitli düzenlemeler yaptı. Bunların arasında, pazarlama ve iletişimde yeni pozisyonların oluşturulması veya çalışanların eğitimine ayrılmış bütçelerin tahsisi de bulunmaktadır.

“2016 yoklamasında elde ettiğimiz başarı, bu faaliyeti yinelememiz gerektiğini bize gösterdi: biz de her 18 ayda bir anket yapmaya karar verdik. Bir sonraki, Ekim 2017’de yapılacaktır. Bu araç, çalışanların yeni uygulanan çözümler hakkındaki duygularını ve şirket içindeki refah düzeyini değerlendirmemize olanak tanımaktadır. 160 ülkeye yayılmış uluslararası bir şirket olma statümüz, bizi çok farklı profillerle işbirliği yapmaya teşvik ediyor: ekiplerimiz 30 farklı ulustan, engellilerden ve mesleki rahabilitasyon kapsamındaki çalışanlardan oluşmaktadır. Yani, herkesin bundan iyi etkilenmesi bizim için elzemdir.” – Cinda Romdhane, Evernex KSS Yetkilisi.

“Bu çeşitlilik ilkesi aynı zamanda işe alım sürecimizin bir parçasını oluşturmaktadır: biz herkese bir şans tanıyoruz. Diploma, seçilmek için gerçek bir kriter teşkil etmemektedir, bizim için önemli olan çalışanımızın potansiyeli ve yetkinliğidir. Ekip içerisindeki yakınlığı sağlamak adına her Müdürümüz, kendi ekip üyelerini işe almakla yükümlüdür”Bruno Demolin, Evernex CEO.

Evernex, insancıl bağlamda kararlı bir aktör

Halihazırda Evernex, 9 yıldır Nijer’deki TANAT okulunu finansal ve teknik olarak desteklemektedir. Sınıflar ve bilgisayar laboratuvarları gerekli tüm BT ürünleriyle donatıldı. Grup ilkokul, kolej ve bu son dönemlerde lise için kısmi lojistik destek de sağlamaktadır.

Eylül 2017’de lise için ikinci bir bilgisayar laboratuvarı açılacaktır.

“Bugün, 12 sınıf açık durumda: 420 öğrenci kaliteli bir okula gidebiliyor. Yaptığımız işi titizlikle takip ediyoruz, işte tam da bu yüzden her yıl haziran ayında, sahadaki ekiplerimiz Fransa’ya geliyor, sürmekte olan çalışmalarla ilgili ve gelecekte yapacağımız projeleri şekillendirecek raporlarını sunuyorlar. Bu güzel projede yer alıyor olmaktan gurur duyuyoruz!”Bruno Demolin.

Evernex’in KSS yaklaşımının somut bir göstergesi olarak 2013 yılında şu iki sertifikayı- hizmet kalitesi için ISO 9001 ve çevresel etki için ISO 14001 almaya hak kazandık.

” Bu iki sertifika ciddiyetimizin, satış ve teknik ekiplerimizin yaptıkları işteki ustalıklarının bir işaretidir; aynı zamanda müşterilerimizi bize bağlayan ek bir argümandır”Bruno Demolin.

Evernex hakkında:

Büyük bölümü THE CARLYLE GROUP yatırım fonlarına (NASDAQ: CG) ait olan Fransız şirketi Evernex, hem Hizmet olarak Yedek Parça tedarik hizmeti (SPaas ™) gibi bakımla ilgili kapsamlı hizmetler hem de geri dönüşüm, güvenli veri bertarafı, veri merkezi taşıma, Library onarımı, BT Donanımı Kiralama ve finansal çözümler gibi ilave hizmetlerle dünya çapında BT altyapı bakımı üzerine uzmanlaşmıştır.

Çevreyi ve sürdürülebilir gelişimi koruma stratejisine sahip olan Evernex, kullanıcılar için iş devamlılığını ve operasyon kalitesini korumak üzere dünya genelindeki tüm müşteri sitelerinde 7/24 faaliyet göstermektedir. Evernex, iş hizmetlerinin dörtte üçünü uluslararası olarak üretmekte ve dünya genelinde yüz altmış ülkede faaliyet göstermektedir. Grup 2016 yılında 161M€ (miyon avroluk) konsolide ciro üretmiştir.

Daha fazla bilgi için: https://www.evernex.com/global-locations/

Basın İrtibat:

MilleSoixanteQuatre Ajansı
Cécile SAINT-PAUL
01 85 76 12 05
c.saintpaul@aressy-rp.com